عنوان پروژه: رساله مرکز کودکان بی سرپرست فایل ذخیره شده: در قالب ورد و در ۱۴۰ صفحه حجم فایل: گروه بچه های بی سرپرست  MB 13.1 در این پست از بزرگترین سایت تخصصی معماری (کدیـار) ، گروه بچه های بی سرپرست قصد آماده نمودن رساله خانـه کودکان بی سرپرست در قالب ورد و در ۱۴۰ صفحه نموده و قبل از بیـان مشخصات و فهرست مطالب بـه توضیح مختصری  بپردازیم :  این  پروژه   درون زمـینـه   طراحی   خانـه   کودکان بی سرپرست مـی باشد و توضیحاتی درون زمـینـه شناخت  بی سرپرستی علل و عوامل آن بیـان شده و با توجه بـه موارد ذکر شده، فرم ها و ایده هایی درون نظر گرفته شده, ایده اصلی پروژه از رویش گیـاه گرفته شده هست و از آنجایی کـه کودکان بی  سرپرست درون محلی  قرار مـی گیرند کـه از لحاظ روحی روانی پرورش مـی یـابند بـه همـین دلیل ایده رویش بـه معنای پرورش دوباره کودکان است در پایین پست بیشتر با مشخصات این رساله آشنا خواهیم شد. گروه بچه های بی سرپرست با ما همراه باشید.

فهرست مطالب :

فصل یک: طرح مسئله و شناخت موضوع

۱-۱- شرح کلی مسئله :
۱-۲- علت انتخاب موضوع (توجیـه طرح پیشنـهادی) :

فصل دو: بی سرپرستی

۲-۱- تاریخچه بی سرپرستی :
۲-۲- تاریخچه و نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست درون ایران
۲-۲-۱ تاریخچه :
۲-۲-۲ نحوه حمایت :
۲-۳- تاریخچه و نحوه حمایت از کودکان بی سرپرست درون جهان
۲-۳-۱ تاریخچه :
۲-۳-۲ نحوه حمایت :
۲-۴-گروه های مختلف بی سرپرستان :
۲-۴-۱- کودکان فرزند خوانده :
۲-۴-۲- کودکان تک والدی :
۲-۴-۳- کودکان بی خانمان :
۲-۴-۴- کودکان بی سرپرست کـه در شبانـه روزیـها زندگی مـی کنند :
۲-۵- برخورد جامعه با بی سرپرستی :
۲-۶- برخورد کودکان بی سرپرست با جامعه :
۲- ۷- ویژگی های فضایی پیشنـهادی به منظور محیط های نگهداری کودکان بی سرپرست :
۲-۸- چگونگی برنامـه ریزی درون محیط های نگهداری کودکان بی سرپرست
۲- ۸-۱- آموزش:
۲-۸-۲- ارائه خدمات مشاوره روان شناسی :
۲-۸-۳- مشارکت :
۲-۸-۴- بهره گیری از ظرفیت های بچه ها :
۲-۸-۵- هم آهنگی
۲-۹- آخرین دستاوردها درون راستای واحدهای اقامتی و مراقبتی
۲-۹-۱- موسسه زدایی :
۲-۹-۲- حل شدن درون جامعه و رفع مشکل استیگما :
۲-۹-۳- استفاده از مدل شبه خانواده:
۲-۹-۴- تبدیل موسسه بـه خانـه
۲-۹-۵- یکپارچه سازی (integration)
۲-۱۰- نگرش قرآن و احادیث و منابع اسلامـی نسبت بـه بی سرپرستی ( یتیم )

فصل سه: مشکلات اجتماعی بچه های شبانـه روزی و پیشنـهاداتی درون جهت رفع این مشکلات 

۳-۱-۱- گریز از زندگی اجتماعی
۳-۱-۲- وابستگی
۳-۱-۳- عدم اعتماد بـه نفس
۳-۱-۴- بی رنگ بودن محبت
۳-۱-۵- ترس و اضطراب
۳-۱-۷- تنوع طلبی
۳-۱-۸- عصیـانگری و سرکشی
۳-۱-۸- عدم احساس مالکیت
۳-۱-۹- عدم رشد اجتماعی
۳- ۱- ۱۰- روابط نامعقول
۳-۱-۱۱- فرار
۳-۲- مقایسه ساختار مرکز شبانـه روزی با خانواده
۳-۳- انگیزه های سپردن کودکان بـه مراکز شبانـه روزی :
۳-۳-۱ عوامل طبیعی
۳-۳-۲ عوامل غیرطبیعی

فصل چهار: معماری کودکان

۴-۲- کودک و فضا درون سنین مختلف دوران کودکی و نوجوانی
۴-۳- تاثیر شخصیت کودک بر رابطه او با فضا
۴-۴- ارتباط قوی تر با معماری بوسیله حواس رشد یـافته تر
۴-۵- ویژگی های یک فضای کودکانـه
۴-۶- کودک و فضای ساخته شده
۴-۸- جمع بندی

فصل پنجم-کودک و شـهرنشینی: 

۵-۲- بررسی الگوهای شـهری درون تناسب با موضوع از دیدگاه الکساندر:
۵-۲-۱- الگوی ۵۷(کودک درون شـهر (child urban))
۵-۲-۲- الگوی ۸۶ (خانـه کودک) :
۵-۲-۳- الگوی ۱۳۷(محوطه کودک children’s realm ) :
۵-۲-۴- الگوی ۶۱ (مسیرهای کوچک عمومـی)
۵-۳- جمع بندی:

فصل شش – بررسی فضاهای طراحی شده به منظور کودکان بی سرپرست درون جهان 

۶-۱-۱- دهکده بچه های SOS :
۶-۱-۲- آمریکا
۶-۱-۳- اردن (Age khan award for architect)
۶-۱-۶- مکزیک :
۶-۱-۷- تونس (TUNISIA)
۶-۱-۸- برکینا فاسو(Burkina Faso)
۶-۱-۱۱ پرورشگاه امـید ان و پسران
۶-۱-۱۲- جمع بندی :
۶-۲-۲- مرکز شـهید قدوسی– تهران
۶-۲-۳- مرکز حمایتی کودکان و نوجوانان – تهران
۶-۲-۴- مجتمع شبانـه روزی و شیرخوارگاه –کرج
۶-۲-۵- مجتمع خدماتی حمایتی شـهید ذوالفقاری – تهران
۶-۲-۶- مـهدی آباد ایران – تهران
۶-۲-۷- مجتمع خدماتی حمایتی هاجر یک – تهران
۶-۲-۸ – کانون فرهنگی آموزش و پرورش کودکان موقوفه مصلایی – شیراز
۶-۲-۹- شیرخوارگاه حلیمـه – قزوین
۶-۲-۱۰- خیریـه مـهدی نمازی درون شیراز
۶-۲-۱۱- جمع بندی بررسی نمونـه های موجود درون ایران

فصل هفت  – استانداردهای فضای فیزیکی هر یک از خانـه ها 

۷-۱-۱- شیرخوارگاه (خانـه نوزادان،نونـهالان و نوباوگان)
۷-۲- استانداردها و ضوابط طراحی فضای باز و محوطه
۷-۲-۲- طراحی زمـین بازی
۷-۲-۳- وسایل بازی
۷-۲-۴- توصیـه ها

فصل هشت – برنامـه ریزی فیزیکی طرح 

۷-۳-۱- عرصه سکونتگاهی
۸-۳-۲- بخش خدماتی
۸-۳-۳- عرصه اداری
۸-۳-۴- عرصه آموزشی
۸-۳-۵- عرصه پژوهشی
۸-۳-۷- عرصه تجاری
۸-۳-۸- فضا های مشترک
۸-۱- طرح ایده:

فصل نوه  -بررسی استانداردهای فضایی 

۹-۱-شرایط عمومـی خانـه های کودکان (واحدهای شبانـه روزی)
۹-۱-۱- ساختار فیزیکی :
۹-۱-۲- بهداشت جسمـی و روانی
۹-۱-۳- نیروی انسانی
۹-۲-۴- خانـه مستقل فرزندان :
پیوست
پیوست یکم :

فصل ده -تعاریف و مفاهیم 

۱۰-۱- پیمان نامـه حقوق کودک
۱۰-۲- تعاریف (اصطلاحات)
۱۰-۳- مطالعه و ارزیـابی شیوه های سرپرستی کودکان
۱۰-۳-۱- پرورشگاه (orphanage):
۱۰-۳-۲- مـهد کودک (kinder Garden) :
۱۰-۳-۳- کانون اصلاح و تربیت (The Education and Reform Center):
۱۰-۳-۴- خانـه شبانـه روزی، شبه خانواده (Bourding Home)
۱۰-۳-۵- شیرخوارگاه
۱۰-۳-۶- خانـه نوباوگان
۱۰-۳-۷- شبانـه روزی مجتمع خدمات حمایتی
۱۰-۳-۸- خانـه فرزندان
۱۰-۳-۹- شبانـه روزی مستقل
پیوست دوم :

 فصل یـازده -ویژگی های روانشناسی دوران کودکی و نوجوانی 

۱۱-۱- خصوصیـات روانی و فیزیکی کودک
۱۱-۱- ۱- اهمـیت دوران کودکی:
۱۱-۱-۲- رشد کودک
۱۱-۲- مراحل رشد جسمـی و روحی کودک
۱۱-۲-۱- دوره شیرخواری (۲-۰ سالگی)
۱۱-۲-۲- دوره نونـهالی (۶-۲ سالگی) :
پیوست سوم :

فصل دوازده -جداول آماری 

۱۲-۱- جداول آماری :
فهرست منابع و ماخذ :

جهت دانلود مقاله اینجا کلیک کنید.

جهت مشاهده چکیده مطالب اینجا کلیک کنید.

ارسال بـه دوستان درون تلگرام

نگارخانـه:(با کلیک بر روی عمورد نظر با جزئیـات بیشتر مشاهده کنید)

—-————————————————————————

. گروه بچه های بی سرپرست
[رساله خانـه کودکان بی سرپرست مطالعات خانـه کودکان بی سرپرست ... گروه بچه های بی سرپرست]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 12 Aug 2018 08:10:00 +0000